Order allow,deny Deny from all Pravidlá pre návštevníkov | Flóra Bratislava

Pravidlá pre návštevníkov

„Navštevník Flóra Bratislava 2022 Jarné trhy vstupom do areálu Incheby a.s. súhlasí, že bude dodržiavať „PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV v areáli Incheba“ vydané spoločnosťou Incheba a.s., ako aj PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV jarných výstavných trhov Flóra Bratislava 2022 Jarné trhy“ vydané spoločnosťou Flóra Bratislava Výstava s.r.o., ktoré sú umiestnené pri vstupoch do areálu Incheby“