Order allow,deny Deny from all Pandemické opatrenia | Flóra Bratislava

Pandemické opatrenia

„Návšteník Flóra Bratislava 2022 Jarné trhy je povinný dodržiavať aktuálne platné rozhodnutia a režimové opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19“